Naj raste

Storitve

Strokovni ogled in svetovanje na terenu / Zbiranje podatkov / Dron posnetek / Omejitve in priložnosti v okolju / Določitev zasaditvene površine

Izdelava natančnega zemljevida / Umestitev dreves in grmovnic / Natančna določitev vrst in sort ter št. sadik / Izdelava zasaditvenega načrta / Določitev časovnice razvoja

Zakoličenje zasaditvenih linij / Predpriprava tal na specifične razmere: setev žit, detelj, česna, narcis ... zastiranje s trevnim odkosom strojna priprava tal (če je potrebno)

Organizacija in strokoven nadzor pri sajenju / Sajenje poteka v skladu z načrtom: pravilne razdalje med sadikami, pravilne kombinacije dreves, pravilno posajena drevesa

Narejeno z ljubeznijo do narave © ekipa Naj raste

Pogoji poslovanjaPolitika zasebnosti | Piškotki