Izdelaj natančen zemljevid svoje posesti

UVOD

Natančen osnovni zemljevid posesti nam omogoča, da celostno in bolj poglobljeno razumemo biogeografske lastnosti naše posesti, kot so na primer: nakloni, orientacija terena, gibanje vode po površju, poraščenost terena in podobno ter nam hkrati omogoča, da objektivno določimo omejitve in priložnosti, ki nam jih ponuja naravno okolje.

V procesu izdelave zemljevida bomo uporabili prosto dostopne podatke s spletnih strani Lidar Slovenija in E-geodetski podatki ter jih obdelali s programoma Cloud Compare in Quantum GIS, ki jih lahko brezplačno prenesete s spleta.

BREZPLAČNI OKOLJSKI PODATKI

Lidar Slovenija http://gis.arso.gov.si/

E-geodetski podatki –  https://egp.gu.gov.si/egp/

NAVODILA V VIDEO OBLIKI

1. korak: PODATKI O OBLIKI POVRŠJA

Podatke o obliki površja bomo prenesli s spletne strani Lidar Slovenija, kjer so zbrani lidar posnetki za celotno državo. Ti so posneti s pomočjo laserskih kamer, ki zajemajo natančne višinske podatke, s pomočjo katerih bomo kasneje izdelali plastnice, ki nam bodo omogočale lažje razumevanje oblike površja na naših posestih.

V Google iskalnik napišite Lidar Slovenija in kliknite na prvo povezavo. Ko se spletna stran naloži, boste videli logotip na zgornjem levem kotu, ortofotografijo v centralnem delu in na desnem delu orodno vrstico. Z namenom, da si prikrajšate čas in olajšate iskanje parcele, v zgornjem desnem kotu ekrana kliknite na gumb “Iskanje” in v okvirček spodaj vpišite hišno številko posesti. Nato pod oranžnim oknom, ki se je prikazalo v orodni vrstici preprosto kliknite na naslov oz. zemljiški kataster, ki je napisan z belo barvo in spletna stran bo posodobila fotografijo izbrane lokacije, ki bo značena z modro piko. Če pa posest še nima hišne številke, lahko pod gumbom “Iskanje” kliknete na gumb “Parcele” in najprej vpišete številko ali ime katastrske občine in nato še številko zemljiškega katastra.

Spletna stran Lidar (ARSO) omogoča dostop do podatkov o obliki površja

Nato v orodni vrstici zgoraj kliknite na gumb “Sloji”, izberite “D96TM” in na zemljevidu se bodo prikazali zeleni okvirji, ki označujejo območja posnetkov. Kliknite na okvirje, v katerih se nahaja posest in v oblačku, ki se prikaže kliknite na “Prenos podatkov DMR (D96TM)”. Tako se nam bo prenesla datoteka s podatki o terenu za izbrano območje v tekstovni obliki, ki jo bomo kasneje pretvorili v rastrsko obliko s pomočjo programa Cloud Compare.

2. korak: ORTOFOTO IN MEJE POSESTI

Za izdelavo natančnega osnovnega zemljevida posesti pa ob podatkih o obliki površja potrebujemo še kakovostne ortofotografije in podatke o mejah posesti. Ti nam omogočajo, da kasneje lažje lociramo in identificiramo že obstoječe elemente na naših posestih in jasno definiramo območje načrtovanja. Te podatke bomo pridobili iz spletnega portala E-geodetski podatki, za uporabo teh podatkov pa se boste morali brezplačno registrirati.

Portal e-geodetski podatki (GURS) omogoča dostop do ortofotografij in mej katastrskih parcel.

Ko ste se uspešno registrirali, boste lahko dostopali do različnih geodetskih podatkov. Za naše namene bomo potrebovali razdelka z nazivom “Zbirka podatkov daljinskega zaznavanja” in “Nepremičninski podatki po občinah”. Najprej odprite zbirko podatkov daljinskega zaznavanja. V razdelku kliknite na “Odpri grafiko” in odprlo se bo okno z zemljevidom Slovenije. Tukaj morate ročno poiskati lokacijo svoje posesti. Svetujem vam, da najprej poiščete okvirno lokacijo posesti, pri bolj natančnem določanju lokacije, pa si pomagajte tako, da si ogledate ortofoto posesti na Lidar Slovenija.

Ko ste uspešno locirali območje posesti, kliknite gumb “Prevzem lista” in s klikanjem označite kvadrante, na katerih se nahaja vaša posest. Pri tem se vam bo prikazal oblaček z naslovom “Prenos ortofoto” in seznamom listov, ki ste jih poklikali. Ob vsaki sliki nato kliknite na gumb “TIFF D96”, da se ortofotografije prenesejo na vaš računalnik. Ta proces lahko traja nekaj minut, odvisno od hitrosti internetne povezave.

Ko ste zaključili s prenosom ortofotografij boste nadaljevali s pridobivanjem podatkov o mejah katasrskih parcel. Te pridobite v razdelku “Nepremičninski podatki po občinah” in ko kliknete na razdelek se odpre sedem tematskih polj. Izberite polje z nazivom “Grafični podatki zemljiškega katastra za območje občine”, kliknite na gumb “Izbira občine”, v oblaček zapišite ime občine, v kateri se nahaja vaša posest in kliknite na gumb “Prevzem podatkov”. Zdaj imate zbrane vse podatke, ki jih potrebujete, da izdelate natančen zemljevid svoje posesti.

3. korak: DELOVNA MAPA

Pri izdelavi zemljevida posesti in nadaljnjem načrtovanju je zelo pomembno, da imamo vse podatke zbrane

na organiziran in pregleden način. Iz tega razloga vam svetujem, da ustvarite novo mapo z imenom “Zemljevid posesti” in prenesene datoteke shranite po kategorijah: “01. Lidar”, “02. Ortofoto” in “03. Meje”.

Ob tem dodajte še mape z nazivom “04. DEM”, “05. Topografija” in “06. Osnovni zemljevid”, ki jih bomo zapolnili kasneje. Ta mapa vam bo služila kot zbirka podatkov, ki jo boste kasneje uporabili za načrtovanje svoje posesti.

4. korak: RASTRSKA SLIKA

Odprite program Cloud Compare, ki ste si ga brezplačno prenesli iz spleta. V njem bomo podatke s spletne strani Lidar Slovenija pretvorili v rastrsko sliko, ki jo bomo v nadaljevanju uporabili za analizo oblike površja v programu Quantum GIS.

Ko boste odprli program, v delovni mapi ki ste jo prej ustvarili poiščite mapo “01. Lidar”, označite datoteke, jih prenesite v velik moder okvir, kliknite “Apply all” ter nato “Yes to all” in v njem se bodo pojavili beli kvadrati. Če imate več datotek, jih lahko združite tako, da jih označite, kliknete na ikono “Merge multiple clouds” in v pojavnem oknu kliknete “No”. Nato izberite združeno datoteko in kliknite na ikono z modro šahovnico, poimenovano “Convert a cloud to 2D raster”. V pojavnem oknu pri razdelku “Properties” izberite os “Z”, ki označuje višine. Stisnite na rdeč gumb, imenovan “Update grid” in namesto belih kvadratov se bo pojavila barvna slika. Nato stisnite na gumb “Raster” in shranite datoteko v mapo “04. DEM”, ki ste jo ustvarili v prejšnjem koraku in jo poimenujte “Moja posest_DEM”.

Program Cloud Compare omogoča generiranje rastrskih slik iz podatkov, pridobljenih na spletni strani Lidar

5. korak: GENERIRANJE PLASTNIC

Ustvarjeno rastrsko sliko bomo zdaj obdelali v programu Quantum GIS oz. qGIS na kratko. Priporočam vam, da si program namestite v angleškem jeziku, ker boste kasneje lažje usvajali nova znanja, saj na internetu obstaja ogromno učnih videjev v angleškem jeziku.

Ko ste uspešno namestili program qGIS, ga odprite in kliknite na gumb za nov projekt. V mapi “04. DEM” kliknite na datoteko “Moja posest_DEM” in jo povlecite na belo površino na sredini ekrana v programu qGIS in pojavila se vam bo črno-bela slika terena. Na levi strani boste lahko v razdelku “Layers” videli ime datoteke, ki ste jo pravkar vnesli v program, ob kateri se nahaja ikona z vprašajem. Dvakrat kliknite nanjo in v pojavnem oknu izberite ikono “Source”. V tem razdelku pod oznako “Assigned Coordinate Reference System” oz. na kratko “CRS”, kliknite ikono globusa in v filter vpišite številke “3794” ter pritisnite tipko “Enter” ali pritisnite ikono “OK”.

Ko boste posodobili referenčni koordinatni sistem, bo slika na ekranu izginila. To se dogaja zato, ker moramo spremeniti še referenčni koordinatni sistem celotnega projekta. V desnem spodnjem kotu klinkite na ikono z globusom in v filter zopet vpišite številke “3794” in pritisnite “Enter”. S tem boste poskrbeli, da je obravnavana datoteka pravilno geolocirana v gis projekciji.

Iz te datoteke boste sedaj izvlekli podatke o plastnicah oz. navideznih črtah, ki povezujejo območja z enako nadmorsko višino. To naredite tako, da v zgornjem delu ekrana izberete razdelek “Raster”, znotraj tega pa se z miško premaknete na “Extraction” in kliknite na ikono “Contour”. Na ekranu se bo pojavilo okno z več parametri. Prepričajte se, da je v razdelku “Input layer” izbrana datoteka “Moja posest_DEM”, v razdelku “Interval between contour lines” pa napišite, na koliko metrov nadmorske višine želite prikazane plastnice. (Priporočam vam, da si za analizo in načrtovanje posesti izberete intervale na pet metrov in en meter). V razdelku “Advanced parameters” nato kliknite na sivo ikono s tremi pikami in kliknite “Save to file”. Podatke shranite v mapo “05. Topografija” in jih poimenujte “Plastnice_5 m”, nato lahko kliknete na gumb “Run” in počakajte nekaj sekund. Ko je proces končan, kliknite na gumb “Change parameters”, v razdelku “Interval between contour lines” vtipkajte “1”, podatke shranite pod imenom “Plastnice_1 m”, zopet kliknite “Run” in ko se bo proces zaključil, kliknite na gumb “Close”.

V razdelku “Layers” na levi strani ekrana lahko sedaj vidite datoteke z imenom “Plastnice_ 5 m” in “Plastnice_1 m”. Najprej v razdelku “Layres” odkljukajte “Moja posest_DEM” in nato dvakrat kliknite na “Plastnice_5 m”, pojdite na razdelek “Source” ter v pojavnem oknu izberite “Project CRS” in kliknite “Apply”. Nato pojdite na razdelek “Symbology”, kliknite na “Simple line”, spremenite barvo črte na črno in povečajte njeno debelino na 0,46 mm, da bo bolj opazna. V razdelku “Lables” nato kliknite na napis “No lables”, označite kategorijo “Single lables”, v razdelku “Value” izberite “ELEV”, za barvo teksta pa izberite črno barvo. Kliknite na “Buffer” in obkljukajte “Draw text buffer” in pritisnite “Enter” ali “Ok”. S tem ste programu ukazali, da vam prikaže nadmorsko višino za vsako ustvarjeno plastnico z intervalom pet metrov. Na podoben način nato uredite še plastnice za en meter. Najprej uredite geolokacijsko projekcijo, v razdelku “Symbology” kliknete na okence z barvo in izberete črno barvo ter nastavite prosojnost na 50 % in kliknite “Enter”. V razdlku “Layers” nato označite obe plastnici tako, da držite tipko “Ctrl” (Windows) oz. “Command” (Apple) in kliknite na desni gumb na miški ter izberite “Group selected” in poimenujte skupino kot “Plastnice”.

6. korak: VNOS ORTOFOTOGRAFIJ

Ko ste ustvarili in pravilno iznačili plastnice, je čas, da dodate še ortofotografije, ki ste jih shranili v mapi “02. Ortofoto”. To storite tako, da zbrane fotografije izberete in jih premaknete v okno s prikazanimi plastnicami. Nato izberite vse fotografije in jih združite v skupino ter jo poimenujete “Ortofoto”. To skupino nato prestavite pod “Plastnice” in s tem boste omogočili, da bodo plastnice prikazane nad ortofotografijami tako, kot lahko vidite sedaj.

7. korak: VNOS MEJ POSESTI

Na koncu bomo dodali še podake o mejah posesti, ki ste si jih shranili v mapi “03. Meje”. V tej mapi poiščite datoteko, ki ima v imenu “ZKN_PRCL_” in se konča s “.shp” ter jo povlecite v qGIS program. V razdelku “Layers” dvakrat kliknite na datoteko, ki ste jo pravkar vnesli. Najprej izberite ustrezen koordinatni referenčni sistem, nato pojdite na “Sympology” in kliknite na “Simple fill”. Za barvo polnila izberite “Transparent fill”, za barvo obrobe izberite rumeno barvo, širino obrobe pa povečajte na 0,46 mm. Nato nadaljujte na razdelek “Lables”. Na vrhu izberite “Single lables” in pri okencu, označenem z “Value” kliknite na kategorijo “Parcela”, izberite rumeno barvo teksta in pritisnite “Enter” ali kliknite na “Ok”. Sedaj imate pred sabo označene meje katastrskih parcel in njihove katasrske številke, iz teh pa lahko locirate tiste, ki so v vaši lasti.

Ko ste uspešno locirali svoje parcele v orodni vrstici v zgornjem LEVEM kotu kliknite na ikono “New shapefile layer”. V razdelku “File name” kliknite na ikono s tremi pikami in poiščite mapo “03. Meje”. Novo datoteko poimenujte “Meje posesti” in kliknite “Save”. V razdelku “Geometry type” izberite kategorijo “Polygon” in izberite koordinatni referenčni sistem “Slovene 1996”, ostalo pa lahko pustite tako kot je in kliknete “Ok”.

Zdaj boste označili meje svoje posesti. To boste storili tako, da boste v razdelku “Layers” enkrat klikneli na “Meje posesti”, v orodni vrstici zgoraj kliknili na ikono z rumenim svinčnikom, imenovano “Toggle editing” in nato ikono z zelenim poligonom, imenovano “Add polygon feature”. Namesto bele roke se vam bo prikazal krog s križcem, kar vam omogoča, da s klikanjem določite meje posesti. Če se boste slučajno kje zmotili, lahko napako popravite tako, da kliknete tipko “Backspace” in izbrisala se bo samo na zadnje dodana točka. Ko ste označili meje posesti, kliknite na desni gumb na miški in pritisnite “Enter” ter še enkrat kliknite na ikono z rumenim svinčnikom, da zaključite z urejanjem. V razdelku “Layers” dvakrat kliknite na “Meje posesti”, določite transparentno polnilo, za obrobe pa izberite rdečo barvo in določite širino 0,46 mm in nato odznačite meje parcel, da bo na zemljevidu vidna samo meja posesti. Sedaj meje parcel in “Meje posesti” združite v skupino tako, kot ste to storili s plastnicami in jo poimenujte “Meje”.

8. korak: IZDELAVA ZEMLJEVIDA

Z namenom, da boste lažje vrisali svoja opazovanja na zemljevid, pojdite na “Ortofoto”, dvakrat kliknite na sliko in v razdelku “Transparency” napišite 75 %. V delovnem oknu si najprej približajte posest na način, da je ta najbolj približana, vendar se še vedno vidi v celoti. Pod razdelkom “Projects” čisto zgoraj na desni izberite “New print layout” in ga poimenujte “Osnovni zemljevid posesti”.

V prikazanem oknu kliknite na bel list in pojdite na razdelek “Item properties” in si izberite želen format in orientacijo papirja. Če je vaša posest raztegnjena v smeri sever – jug, pri orientaciji izberite “Portrait”, če pa je raztegnjena v smeri vzhod – zahod pa “Landscape”.

Nato pojdite na razdelek “Add item”, izberite “Add map”, označite območje celotnega lista in prikazal se bo zemljevid vaše posesti. Če je vaša posest orientirana poševno na list, lahko zemljevid zarotirate v razdelku “Item properties” in prilagodite razmerje tako, da bo posest na zemljevidu čim večja. Nato zopet pojdite na “Add item”, izberite “Add scale bar”, označite območje na delu, ki je izven meja vaše posesti in prikazala se bo skala, ki vam bo povedala, koliko metrov predstavlja en segment na zemljevidu v realnem svetu. Oblikujte jo tako, da v razdelku “Segments” na desni strani ekrana določite, koliko segmentov želite prikazati, pod njimi pa, koliko metrov predstavlja en segment v realnem svetu. V tem primeru bom izbral prikaz petih segmentov dolžine pet metrov in obkljukal “Background”, da se pojavi belo ozdaje, ki omogoča lažje branje zemljevida kasneje, na terenu. Sedaj boste na zemljevidu označili še sever. To storite tako, da v razdelku “Add item” izberete “Add north arrow” in označite območje, kjer želite imeti prikazan sever.

Končen rezultat je natančen zemljevid posesti v merilu, z vrisanimi plastnicami in mejami

Izdelan zemljevid vaše posesti nato izvozite v PDF in/ali JPEG obliki. To storite tako, da v razdelku “Layout” na zgornjem desnem kotu izberete “Export as PDF” ali “Export as JPEG” in ga pod imenom “Osnovni zemljevid posesti” shranite v mapo “Osnovni zemljevid”.

Če bi sedaj radi imeli zemljevid še z vrisanimi parcelami zaprite okno in v razdelku “Layout” obkljukajte meje parcel. Nato se vrnite na “Project”, postavite miško na okno “Layouts” in pojavil se bo napis “Osnovni zemljevid posesti”. Kliknite nanj in prikazal se vam bo posodobljen zemljevid z ohranjenimi prednastavitvami. Enak princip velja za vse ostale elemente, ki jih želite spremeniti na prikazanem zemljevidu.

9. korak: SHRANJEVANJE PROJEKTA

Zdaj morate samo še shraniti svoj projekt, da ga boste kasneje lahko nadgrajevali. To storite tako, da kliknete na ikono diskete in projekt shranite v mapo “Zemljevid posesti”, pod imenom “Moja posest”.

Čestitam! Zdaj imate ustvarjen natančen osnovni zemljevid svoje posesti, ki je pripravljen, da ga natisnete in se lotite aktivnega opazovanja, načrtovanja in delovanja.

V kolikor potrebujete pomoč pri načrtovanju, nas kontaktirajte in vam z veseljem priskočimo na pomoč!

Naj raste!

Aljaž in Dani