Trajni nasad: Užitni ekosistem in oskrba s kakovostno hrano

KAJ SPLOH JE TRAJNI NASAD?

Trajnostni nasad/samooskrbni nasad/gozdni vrt/užitni ekosistem so vse sopomenke za vrsto nasada, ki vsebuje različne vrste rastlin (drevesa, grmovje in trajnice) posajene skupaj na način, da:

Nasad ne zahteva redne košnje, zalivanja, gnojenja, škropljenja proti škodljivcem in boleznim.

Optimalno uporablja teren in že prisotne vire (voda, hranila v zemlji, prisotno rastlinstvo, sončna svetloba).
Ustvarja habitat za različne koristne avtohtone rastline, glive in živali, ki preprečujejo napade bolezni in škodljivcev.
Ponuja raznoliko, kakovostno in zdravo hrano, skozi celo leto.
Ponuja lepo, varno in zdravo okolje za druženje ter igro z otroki.
Omogoča, da ob pridelavi lastne hrane poskrbimo še za regeneracijo narave.

Trajni nasadi so vse bolj razširjena praksa za prehransko suverenost družin, regeneracijo okolja ter zeleni razvoj

Posamezniki in družine

Želite trajni nasad ustvariti zase/svojo družino, ter poskrbeti za samooskrbo s kakovostno hrano?

Kmetje

Želite s pomočjo trajnega nasada zmanjšati stroške in povečati profit ter kakovost pridelkov na svoji kmetiji?

Občine in podjetja

Želite speljati uspešen projekt v okviru zelenega razvoja ter obogatiti vašo skupnost na trajnosten način?

NAJ RASTE – Podjetje, ki sodeluje z naravo

Na podlagi dolgoletnega študija literature in praktičnega dela z naravo sta se se Aljaž in Dani odločila, da združita moči in ljudem omogočita aktivno delovanje v smeri prehranske varnosti, stika z naravo in regeneracije okolja.

PREBERITE ZGODBE USPEHA NAŠIH STRANK

STOPITE V STIK Z NAMI

Na tem kratkem uvodnem pogovoru bomo ugotovili malo več o vaših željah, zemljišču, možnostih in omejitvah. Na podlagi teh informacij se lahko potem dogovorimo za vse nadaljnje možne korake.

Rezervirajte spoznavni klic z ekipo Naj raste in oplemenitite svoje zemljišče z užitnim ekosistemom.

1000 +
m2 zasajenih površin
0 +
posajenih sadik
0 +
trajnih nasadov
0 +
zadovoljnih strank